The best Side of reintegratie onderwijs

Altijd ingeschakeld Vital cookies are absolutely essential for the website to function appropriately.

Uw inkomsten zijn veranderd doorway een andere reden dan werk. U krijgt bijvoorbeeld pensioen of nog een andere uitkering.

Een bijkomend voordeel is bovendien dat de werknemer kan worden gere-integreerd in een professionele context die hem vertrouwd is, bij collega’s en een werkgever die hij kent en waarmee hij een band heeft, wat de kansen op een vlotte re-integratie verhoogt (zie hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de codex welzijn op het werk).

Opent u de put up niet die u van UWV krijgt? U mist hierdoor belangrijke informatie die voor u is bedoeld. Als u niet (op tijd) reageert op een quick of bericht van ons waarin wij u iets vragen of mededelen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Misschien kan uw werkgever een andere functie creëren. Dit bespreekt u samen. Heeft uw werkgever tijdelijk passend werk voor u? Dan moet u dit werk accepteren als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voor de ambtenaar gelden bijzondere treatments en regelingen bij ontslag die niet van toepassing zijn op de ‘gewone’ werknemer in het onderwijs.

Het is echter vooral wanneer het traject werd opgestart op vraag van werkgever, en eventueel van de werknemer zelf, dat er vragen kunnen rijzen omtrent de wenselijkheid van re-integratie (bv. gelet op tweede spoor onderwijs de medische behandeling van de betrokken werknemer).

Als uw adres in het buitenland verandert, of als u in het buitenland gaat wonen, dan moet u dit aan ons doorgeven. Doe dit uiterlijk two weken van tevoren achieved het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Verder gelden op alle niveau’s specifieke uitkeringsregelingen. Het verschil tussen ‘gewone’ werknemers in het onderwijs en ambtenaren in het onderwijs is vooral zichtbaar als het gaat om ontslag.

de werknemer werd door de preventieadviseur-bedrijfsarts definitief ongeschikt verklaard om de overeengekomen functie uit te voeren;

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt wordt, moet er eerst worden gekeken of deze persoon zijn huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (1e spoor).

Wilt u uw write-up op een ander adres ontvangen dan uw woonadres? Geef dit postadres dan aan ons door achieved het formulier ‘Wijzigingen doorgeven als u een Ziektewet-uitkering of toeslag van UWV heeft’.

Slechts in de gevallen waarin de werknemer aan de werkgever een attest bezorgt van de behandelend arts waaruit de definitieve ongeschiktheid blijkt om het overeengekomen werk uit te voeren, kan de werkgever het traject vroeger opstarten: in dit laatste geval is de kans immers groot dat er naar ander of aangepast werk zal moeten worden gekeken, en daarmee kan Guys very best zo snel mogelijk beginnen, om te vermijden dat de situatie evolueert naar een afwezigheid van lange duur.

Dat is ook zo als een van onze medewerkers bij u langskomt. Neemt u een begeleider mee naar een afspraak bij UWV? Dan vragen wij hem ook naar zijn identiteitsbewijs.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The best Side of reintegratie onderwijs”

Leave a Reply

Gravatar